Hunahuna

Naghunahuna ko bah.
Makadaot man di ai ang inum


mao to..! 
nakadecide ko ug undang...


...undang ug hunahuna!
:))

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive