Bohol Votes – Congressmen as of May 12, 11AM

Congressman, 1st District:
92,220 RELAMPAGOS, Rene L. LABAN NG DEMOKRATIKONG PILIPINO
45,561 KAPIRIG, Edgar L. LIBERAL PARTY
43,674 GLOVASA, Oscar B. NATIONALIST PEOPLES COALITION
1,096 MAGAT, Mario Jr. S. INDEPENDENT

Congressman, 2nd District:
94,017 AUMENTADO, Erico B. LAKAS KABALIKAT NG MALAYANG PILIPINO CHRISTIAN MUSLIM DEMOCRATS
57,874 CAJES, Judith D. INDEPENDENT
9,538 MENDEZ, Danilo O. LIBERAL PARTY
2,193 MANATAD, Rolando Andy L. PWERSA NG MASANG PILIPINO

Congressman, 3rd District:
119,981 YAP, Arthur C. LAKAS KABALIKAT NG MALAYANG PILIPINO CHRISTIAN MUSLIM DEMOCRATS

Source: BoholNewsDaily

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive